Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Mắm tép Tác Huy
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/b8542d39-c1f8-45cd-9837-d04525cf747e/IMG_20210729_165245539.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T050859Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=88e8a0c461801efe49be87466eab69fc60953ddf580cdf04f39bf717b08316ca

Mắm tép Tác Huy

Đã bán 0

30.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

Thực phẩm

Số lượng trong kho

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Cơ sở nước mắm Tác Huy

pyyct4t3c0@privacy-mail.top

 Địa chỉ

TDP Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

HEIWA- Hộp hạt nêm chiết xuất gà 500g
Giảm giá
HEIWA- Hộp hạt nêm chiết xuất gà 500g

Đã bán 0

295.000 đ

320.000 đ

Sủi cảo
Sủi cảo

Đã bán 0

220.000 đ

Dưa chuột baby hữu cơ (kg)
Dưa chuột baby hữu cơ (kg)

Đã bán 0

30.000 đ

Nem chua cối
Nem chua cối

Đã bán 0

40.000 đ

Lương khô mini
Lương khô mini

Đã bán 0

160.000 đ

Trân châu dừa (500gr)
Trân châu dừa (500gr)

Đã bán 0

40.000 đ

Sản phẩm tương tự