Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Miến dong Hương Ngọc
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/5f11301f-1bec-4125-85be-0e6458643a42/IMG_20210724_164616724.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T055401Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ec5427bbc7b5599c593afb904069aca9ec5923c6b20fa71c41dbb7891772f344
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/5f11301f-1bec-4125-85be-0e6458643a42/IMG_20210917_091719628.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T055401Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cce953ee0de433001c2a5efa7a4e2340cae55c419bfaafc6e36adaf9a7e38a2f

Miến dong Hương Ngọc

Đã bán 0

80.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

1

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Hợp tác xã Dịch vụ TM và XD Thành Công

tcrvj0qx5b@crepeau12.com

 Địa chỉ

Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Mắm chua vị Thanh
Mắm chua vị Thanh

Đã bán 0

30.000 đ

Miến gạo Phúc Thịnh
Miến gạo Phúc Thịnh

Đã bán 0

15.000 đ

Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g
Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g

Đã bán 0

1.650.000 đ

Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10g
Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10g

Đã bán 0

720.000 đ

mật ong rừng từ hoa thiên nhiên 100%
mật ong rừng từ hoa thiên nhiên 100%

Đã bán 0

240.000 đ

Mắm tép vị Thanh
Mắm tép vị Thanh

Đã bán 0

35.000 đ

Sản phẩm tương tự