Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Dưa vàng Xuân Hòa
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/4f8f159d-3c38-4682-b054-6d2ff1b559f2/IMG_20210925_104417247.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T042332Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1fdb3c32733f4fb08c6e79454366891506514681b123da628ad83e05d2518dee
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/4f8f159d-3c38-4682-b054-6d2ff1b559f2/IMG_20210925_104319312.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T042332Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=abf010d5b1ba8faae5c9438b89e7889afeade97f2a4127aa6153e942d1fb80c8

Dưa vàng Xuân Hòa

Đã bán 0

Liên hệ để báo giá

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

20

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

THT Sản xuất rau củ an toàn xã Xuân Hòa

f1mbplpl2c@the23app.com

 Địa chỉ

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Mật Ong Rừng từ hoa thiên nhiên 100%
Mật Ong Rừng từ hoa thiên nhiên 100%

Đã bán 0

240.000 đ

Miến dong Hương Ngọc
Miến dong Hương Ngọc

Đã bán 0

80.000 đ

Gạo trắng
Gạo trắng

Đã bán 0

65.000 đ

Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77
Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77

Đã bán 0

350.000 đ

Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập
Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập

Đã bán 0

40.000 đ

Mắm chua vị Thanh
Mắm chua vị Thanh

Đã bán 0

30.000 đ

Sản phẩm tương tự