Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Gạo trắng
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/f266a63d-93d0-480b-b1e6-fcaa882357e7/IMG_20210919_104240434.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T053153Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2a6ac645fcd73d269d6e32c719b3ef272c39a0d58bd8486f0e38e1fd5ae6db60

Gạo trắng

Đã bán 0

65.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

10

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

HEBACO

nguyenvan2286@gmail.com

 Địa chỉ

650 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Chổi đót
Chổi đót

Đã bán 0

15.000 đ

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Chè sạch
Chè sạch

Đã bán 0

25.000 đ

led 5mm
led 5mm

Đã bán 2

1.000 đ

Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi
Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi

Đã bán 0

25.000 đ

Sản phẩm tương tự