Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Mắm chua vị Thanh
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/49083c1a-9e87-4013-9e65-c1ce3956d748/IMG_20210724_092343812.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045545Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=335122182b41dbf3b35ee361cc32abe96bad230a9e49dd2e3506ec46f6c0dfd5

Mắm chua vị Thanh

Đã bán 0

30.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

1

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Hộ SXKD Nguyễn Thế Hoàng

j61puqp459@privacy-mail.top

 Địa chỉ

Thôn Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

MẮM CÁY QUẢNG PHÚC
MẮM CÁY QUẢNG PHÚC

Đã bán 0

80.000 đ

Nem nướng
Nem nướng

Đã bán 0

30.000 đ

Nước mắm Lê Gia
Nước mắm Lê Gia

Đã bán 0

180.000 đ

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Chổi đót
Chổi đót

Đã bán 0

15.000 đ

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Sản phẩm tương tự