Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Miến gạo Phúc Thịnh
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/12c29a34-6481-4e6a-8635-a42e2a33337b/IMG_20210730_091632044.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T050935Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0afb7d141e4d24139fbabc7950512d96f36f8c9a7bd69be7e2c9a0e9d53049d7

Miến gạo Phúc Thịnh

Đã bán 0

15.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Cơ sở sản xuất miến gạo Quý Lộc Phúc Thịnh

wwcccj9imq@happy-new-year.top

 Địa chỉ

Thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Có thể bạn quan tâm

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Chổi đót
Chổi đót

Đã bán 0

15.000 đ

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Chè sạch
Chè sạch

Đã bán 0

25.000 đ

led 5mm
led 5mm

Đã bán 2

1.000 đ

Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi
Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi

Đã bán 0

25.000 đ

Sản phẩm tương tự