Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/0ee15ab5-46ca-4621-b922-62a164c02831/IMG_20210724_092557849.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T050300Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3705ea350fb149fd7bfdc4c99a3f707f40a91f6cddb475e98f406e9aa98eacb0

Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g

Đã bán 0

1.650.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

1

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Công ty CP Thảo Ngọc Việt

3zwi1fzlld@happy-new-year.top

 Địa chỉ

Thôn Bắc Châu, Phường Hải Châu, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

MẮM CÁY QUẢNG PHÚC
MẮM CÁY QUẢNG PHÚC

Đã bán 0

80.000 đ

Nem nướng
Nem nướng

Đã bán 0

30.000 đ

Nước mắm Lê Gia
Nước mắm Lê Gia

Đã bán 0

180.000 đ

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Chổi đót
Chổi đót

Đã bán 0

15.000 đ

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Sản phẩm tương tự