Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

mật ong rừng từ hoa thiên nhiên 100%
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/d574aaa0-d680-4d77-8239-3a28cf70162d/IMG_20210917_101200974.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045858Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4bf7216377b7924e5e10466a1c1587b686ae7f0b0e21636107ab432764c26ac0
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/d574aaa0-d680-4d77-8239-3a28cf70162d/IMG_20210917_101152794.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045858Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4af74cd42b469993d33f638370cada4f05f7c6ce3cac80bae9bb715ac9c07590

mật ong rừng từ hoa thiên nhiên 100%

Đã bán 0

240.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

100

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Cửa hàng Lê Thuỷ

7rtmmsm8fg@happy-new-year.top

 Địa chỉ

Lô 43 Phố Ngô Đức, phường An Hưng, Tp. Thanh Hoá

Có thể bạn quan tâm

Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g
Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g

Đã bán 0

1.650.000 đ

Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10g
Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10g

Đã bán 0

720.000 đ

Mắm tép vị Thanh
Mắm tép vị Thanh

Đã bán 0

35.000 đ

MẮM CÁY QUẢNG PHÚC
MẮM CÁY QUẢNG PHÚC

Đã bán 0

80.000 đ

Nem nướng
Nem nướng

Đã bán 0

30.000 đ

Nước mắm Lê Gia
Nước mắm Lê Gia

Đã bán 0

180.000 đ

Sản phẩm tương tự