Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

MẮM CÁY QUẢNG PHÚC
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/dc93fd1a-62f3-404e-95a4-2d8dfb0d185a/IMG_20210921_151802279.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T052223Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b80118160dfe130b2b8c9672eb03745a264b33824b77bf3f9b7af0c5709921cd
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/dc93fd1a-62f3-404e-95a4-2d8dfb0d185a/IMG_20210921_151732698.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T052223Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4ed1c59e55e973093679bb6fce2de601533bc54b41a704f90317ed449e57378b

MẮM CÁY QUẢNG PHÚC

Đã bán 0

80.000 đ

Món quà quê hương

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

200

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

HTX Sản xuất và Thương mại VINACO

lethilich1009@gmail.com

 Địa chỉ

650 Nguyễn Trãi - P.Phú Sơn - Tp Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Miến dong Hương Ngọc
Miến dong Hương Ngọc

Đã bán 0

80.000 đ

Dưa vàng Xuân Hòa
Dưa vàng Xuân Hòa

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Gạo trắng
Gạo trắng

Đã bán 0

65.000 đ

Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77
Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77

Đã bán 0

350.000 đ

Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập
Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập

Đã bán 0

40.000 đ

Mắm chua vị Thanh
Mắm chua vị Thanh

Đã bán 0

30.000 đ

Sản phẩm tương tự