Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Nem nướng
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/9c5df8ff-bf56-4c87-a5b9-e620a5c18076/IMG_20210918_162129368.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T053413Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e8e33fbb88e9fbfc327f6f3f0f30c247c8fb34985ea963d33894f2f8845ed8d0
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/9c5df8ff-bf56-4c87-a5b9-e620a5c18076/IMG_20210722_093048588.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T053413Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a02445661e0ea7607ae458de026e1f32430110622ffd0feb5c5a338789a01186
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/9c5df8ff-bf56-4c87-a5b9-e620a5c18076/IMG_20210722_093111303.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T053413Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b1061bebbdf47053aa7d7cdd6fe480cd5834a97776649be59fda08b55358c654

Nem nướng

Đã bán 0

30.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

1

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Cửa hàng KD: THUYGIANGFOOD

thuygiangfood@gmail.com

 Địa chỉ

SN 98 đường 3, Đông Phát, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá

Có thể bạn quan tâm

Nước mắm Lê Gia
Nước mắm Lê Gia

Đã bán 0

180.000 đ

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Chổi đót
Chổi đót

Đã bán 0

15.000 đ

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Chè sạch
Chè sạch

Đã bán 0

25.000 đ

led 5mm
led 5mm

Đã bán 2

1.000 đ

Sản phẩm tương tự