Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Nước mắm Lê Gia
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/75c88576-bd5f-4cbd-8294-6fcf6c21a3aa/IMG_20210723_163735496.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045625Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=bb16aa09c941c4899035445515c3b30066d2ee8c320457d2ba775a5ad42ff136
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/75c88576-bd5f-4cbd-8294-6fcf6c21a3aa/IMG_20210723_163833825.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045625Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a32ed98e2e79b300984b78a313068538896b997e0c96a4c70cfff54944121acd

Nước mắm Lê Gia

Đã bán 0

180.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

1

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Công ty TNHH thực phẩm và TMDV Lê Gia

h428w42ov4@inscriptio.in

 Địa chỉ

Thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10g
Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 10g

Đã bán 0

720.000 đ

mật ong rừng từ hoa thiên nhiên 100%
mật ong rừng từ hoa thiên nhiên 100%

Đã bán 0

240.000 đ

Mắm tép vị Thanh
Mắm tép vị Thanh

Đã bán 0

35.000 đ

MẮM CÁY QUẢNG PHÚC
MẮM CÁY QUẢNG PHÚC

Đã bán 0

80.000 đ

Nem nướng
Nem nướng

Đã bán 0

30.000 đ

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Sản phẩm tương tự