Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Chổi đót
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/1d34ad8e-e9cd-45b9-af05-0c4b842cfe0b/IMG_20210726_084146853.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T042434Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=952310431d72adb105c6a7174820d9b3bafa53e78917016832c50d008613485e

Chổi đót

Đã bán 0

15.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

1

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Công ty TNHH TM & DV Nông Phú

e93rmpnnaz@coffeetimer24.com

 Địa chỉ

Xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Nem nướng
Nem nướng

Đã bán 0

30.000 đ

Nước mắm Lê Gia
Nước mắm Lê Gia

Đã bán 0

180.000 đ

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Chè sạch
Chè sạch

Đã bán 0

25.000 đ

led 5mm
led 5mm

Đã bán 2

1.000 đ

Sản phẩm tương tự