Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/5538212b-e666-4772-9697-1af9246bf87b/IMG_20210924_143435434.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045817Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a7b54c7a79d641283a1f86e4489da22191de3ee494c8443d61b2a71a27e67c2b
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/5538212b-e666-4772-9697-1af9246bf87b/IMG_20210924_143512298.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045817Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=4dfe3d516380455ee966f834918121769cb5bf3cb604fb0f0d3020e662e1c0e1
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/5538212b-e666-4772-9697-1af9246bf87b/IMG_20210924_143458874.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T045817Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e0e01f13f27a53feae08c6f1a4ed4a447556bc5c8c8dd56132b9444ea4351c40

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

100

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Công ty TNHH Đông Y Quang Anh

dongyquanganh@gmail.com

 Địa chỉ

Thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Miến dong Hương Ngọc
Miến dong Hương Ngọc

Đã bán 0

80.000 đ

Dưa vàng Xuân Hòa
Dưa vàng Xuân Hòa

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Gạo trắng
Gạo trắng

Đã bán 0

65.000 đ

Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77
Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77

Đã bán 0

350.000 đ

Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập
Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập

Đã bán 0

40.000 đ

Mắm chua vị Thanh
Mắm chua vị Thanh

Đã bán 0

30.000 đ

Sản phẩm tương tự