Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Nem chua Thành Nghĩa (Loại bé)
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/84464a85-ef01-45dd-a61f-857be5e635eb/IMG_20210724_090052225.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T060609Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9999dfe5c23951e17fbcc687d89dfb4403488d38dfd7daf74a329d9476741502

Nem chua Thành Nghĩa (Loại bé)

Đã bán 3

30.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

Thực phẩm

Số lượng trong kho

999

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Hộ Sản xuất kinh doanh Trịnh Thị Nghĩa

fochkon2no@mac-24.com

 Địa chỉ

Cầu 3/2, Khu 9, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

củ tam thất
củ tam thất

Đã bán 0

130.000 đ

Dồi sụn Nguyễn Quế
Dồi sụn Nguyễn Quế

Đã bán 1

140.000 đ

Dứa ngâm nước đường
Dứa ngâm nước đường

Đã bán 0

345.000 đ

Xách Mắm Tép Bà Hoàn
Xách Mắm Tép Bà Hoàn

Đã bán 1

99.000 đ

HEIWA- Hộp hạt nêm chiết xuất gà 500g
Giảm giá
HEIWA- Hộp hạt nêm chiết xuất gà 500g

Đã bán 0

295.000 đ

320.000 đ

Sủi cảo
Sủi cảo

Đã bán 0

220.000 đ

Sản phẩm tương tự