Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/5538212b-e666-4772-9697-1af9246bf87b/IMG_20210924_142641800.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T050456Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b1bbab2caa74bc1c4b7fcda1f699d0daebfce272a30dcbbf60616232023fbd20
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/5538212b-e666-4772-9697-1af9246bf87b/IMG_20210924_142622084.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T050456Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=052abc9edb44431a9d9dc63e9079ffcafed943ea921afa406562ef33d46e713b

Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi

Đã bán 0

25.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

100

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Công ty TNHH Đông Y Quang Anh

dongyquanganh@gmail.com

 Địa chỉ

Thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Gạo trắng
Gạo trắng

Đã bán 0

65.000 đ

Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77
Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77

Đã bán 0

350.000 đ

Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập
Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập

Đã bán 0

40.000 đ

Mắm chua vị Thanh
Mắm chua vị Thanh

Đã bán 0

30.000 đ

Miến gạo Phúc Thịnh
Miến gạo Phúc Thịnh

Đã bán 0

15.000 đ

Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g
Đông trùng hạ thảo khô sấy thăng hoa 25g

Đã bán 0

1.650.000 đ

Sản phẩm tương tự