Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Mật ong
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/f266a63d-93d0-480b-b1e6-fcaa882357e7/IMG_20210919_101500964.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T054539Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0cf80f0d9c625bd1f63cfc940ce51aa389036904faefd8e23fe04b9ed202294f

Mật ong

Đã bán 0

250.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

10

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

HEBACO

nguyenvan2286@gmail.com

 Địa chỉ

650 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi
Lá xông cảm lạnh hộp 3 túi

Đã bán 0

55.000 đ

Chè sạch
Chè sạch

Đã bán 0

25.000 đ

led 5mm
led 5mm

Đã bán 2

1.000 đ

Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi
Ngâm châm Mộc Việt hộp 1 túi

Đã bán 0

25.000 đ

Đông trùng hạ thảo khô sấy lạnh 25g
Đông trùng hạ thảo khô sấy lạnh 25g

Đã bán 0

945.000 đ

Gạo sạch Hương Quê
Gạo sạch Hương Quê

Đã bán 0

90.000 đ

Sản phẩm tương tự