Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Dưa vàng Vạn Hoa
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/02098e8d-4558-418b-ba9f-ac0a9a0f3372/IMG_20210724_144236670.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T060234Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c88ab9328e67cbc537e99d4ee0bf5b8eadffba51f08e2481dda2a989ec054ef3
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/02098e8d-4558-418b-ba9f-ac0a9a0f3372/IMG_20210724_144216889.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T060234Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3cdf5956845606c8c7ae4e95ec4b64b8a339497a5f57651f6fab8c5d7e46dcb5

Dưa vàng Vạn Hoa

Đã bán 3

30.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

17

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Dưa vàng vạn hoa

Letuoi.vanhoafarm@gmail.com

 Địa chỉ

Xóm 1, Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Miến dong Hương Ngọc
Miến dong Hương Ngọc

Đã bán 0

80.000 đ

Dưa vàng Xuân Hòa
Dưa vàng Xuân Hòa

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Gạo trắng
Gạo trắng

Đã bán 0

65.000 đ

Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77
Viên nang TODIKA Đông trùng hạ thảo A77

Đã bán 0

350.000 đ

Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập
Gạo Nếp hạt Cau Thạch Lập

Đã bán 0

40.000 đ

Mắm chua vị Thanh
Mắm chua vị Thanh

Đã bán 0

30.000 đ

Sản phẩm tương tự