Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Bánh gai nhân thịt (10 cái)
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/62c74229-8033-4d70-891c-fd1866986e20/IMG_20210724_144835061.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T043619Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=0a54862c565769e184063791292ae6ee29e1a05ca9d196c76cf4ef91a49331c9

Bánh gai nhân thịt (10 cái)

Đã bán 6

80.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

OCOP tỉnh Thanh Hóa

Số lượng trong kho

93

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Bánh gai Lâm Thắm

lht.jion@gmail.com

 Địa chỉ

( Thôn 6 cũ ) Thịnh Mỹ 2 - Thọ Diên - Thọ Xuân -Thanh Hoá

Có thể bạn quan tâm

Mắm tép vị Thanh
Mắm tép vị Thanh

Đã bán 0

35.000 đ

MẮM CÁY QUẢNG PHÚC
MẮM CÁY QUẢNG PHÚC

Đã bán 0

80.000 đ

Nem nướng
Nem nướng

Đã bán 0

30.000 đ

Nước mắm Lê Gia
Nước mắm Lê Gia

Đã bán 0

180.000 đ

Dưa vàng xuân hòa
Dưa vàng xuân hòa

Đã bán 0

50.000 đ

Chổi đót
Chổi đót

Đã bán 0

15.000 đ

Sản phẩm tương tự