Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Đàn Giutar
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/44e8d577-361b-49d3-91fa-e51aaf3bdb1f/IMG_20210918_141522633.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T055439Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=61e85c96e6daa429e33d5ee523de143718ae02184ec77549b31b4ba6abc36e4b
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/44e8d577-361b-49d3-91fa-e51aaf3bdb1f/IMG_20210918_141540973.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T055439Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=bf546573855222f1adb3250dd1fa32a671b58a4d7991cfa0cab6d39601fa64ed

Đàn Giutar

Đã bán 0

Liên hệ để báo giá

🎸Guitar Martinez MC - 88C . Xuất Xứ: Đức. Kiểu Dáng: Classic – Mặt Đàn: Gỗ Thông Spruce & Cedar Nguyên Tấm (Full solid) – Lưng & Hông: Gỗ Cẩm ấn (Indian Rosewood) – Đầu Đàn & Cần: Mahogany. Ngựa Đàn: Indian Rosewood – Dây Đàn: Savarez

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

Sản phẩm khác

Số lượng trong kho

5

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Happy House Minamart

msv6tuqpw0@popcornfarm7.com

 Địa chỉ

Quảng Thắng, Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Rèm cuốn văn phòng
Rèm cuốn văn phòng

Đã bán 0

289.000 đ

Piano, Organ thương hiệu Kurzweil
Piano, Organ thương hiệu Kurzweil

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Piano Roland Rp102 và Roland R30
Piano Roland Rp102 và Roland R30

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Cám máu dành cho heo con từ tập ăn đến 8kg - Pr 20%
Cám máu dành cho heo con từ tập ăn đến 8kg - Pr 20%

Đã bán 0

117.000 đ

Demo 2
Demo 2

Đã bán 5

1.000.000.000 đ

Đàn Piano hãng Steinways & Sons
Đàn Piano hãng Steinways & Sons

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Sản phẩm tương tự