Tải ứng dụng

Trở thành người bán

Đăng kí

Đăng nhập

Chậu Tủ Lavabo Maxxa 807 - Màu Đen
  • https://vietsale.sgp1.digitaloceanspaces.com/_LIVE/108a1de3-923c-43de-971e-e7ac6b1e2d35/IMG_20210920_221323615.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=XRRNZJLXSTHVGQ4EKOX6%2F20211205%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211205T052112Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=34dbea327803346ab8eabde675f46191c4323ddb4b9338806b0e003e6676c3e6

Chậu Tủ Lavabo Maxxa 807 - Màu Đen

Đã bán 0

8.500.000 đ

9.500.000 đ

-1.000.000 đ

Không có miêu tả ngắn

Hãy đăng nhập để nhận thông tin về phí giao hàng chính xác nhất.

Thông tin chi tiết

Danh mục

Đồ nội ngoại thất

Số lượng trong kho

10

Vui lòng đăng nhập để đặt hàng, nếu chưa có tài khoản bấm vào đây để tạo tài khoản.

Công ty TNHH SX và TM XNK Maxxa Việt Nam

maxxa.ltd@gmail.com

 Địa chỉ

KCN Lam Sơn, THọ Xuân, Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

TRANH ĐÁ ONYX TỰ NHIÊN XUYÊN SÁNG 05
TRANH ĐÁ ONYX TỰ NHIÊN XUYÊN SÁNG 05

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Tranh Đá Grante Lẫn Thạch Anh Xuyên Sáng 09
Tranh Đá Grante Lẫn Thạch Anh Xuyên Sáng 09

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Bộ giường ngủ 1.18
Bộ giường ngủ 1.18

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Lan hồ điệp bình cao su thủy tinh
Lan hồ điệp bình cao su thủy tinh

Đã bán 0

350.000 đ

TRANH ĐÁ ONYX TỰ NHIÊN XUYÊN SÁNG 22
TRANH ĐÁ ONYX TỰ NHIÊN XUYÊN SÁNG 22

Đã bán 0

Liên hệ cửa hàng

Sen Cây Maxxa Luxury MX-816
Giảm giá
Sen Cây Maxxa Luxury MX-816

Đã bán 0

3.779.000 đ

4.730.000 đ

Sản phẩm tương tự