CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN
Sàn giao dịch thương mại điện tử Vietsale.vn mong muốn đem lại một tiện ích
mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng. Chúng tôi nhận
thấy khách hàng sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử để mua sắm nhưng
không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi,
Công ty cổ phần Vietsale.vn, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết
bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung
cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi mua sắm tại sàn giao dịch
thương mại điện tử Vietsale.vn. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư,
thông tin cá nhân tại sàn giao dịch thương mại điện tử Vietsale.vn.
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng này bao gồm các nội dung:
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vietsale.vn bao
gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng
(thành viên). Đây là các thông tin mà Sàn giao dịch TMĐT Vietsale.vn cần thành
viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vietsale.vn liên hệ xác
nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch Vietsale.vn
nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt
động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn giao
dịch Vietsale.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật,
lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù
hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn giao dịch Vietsale.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp cho các công
việc sau:
- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và
Vietsale.vn;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các
hoạt động giả mạo Thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và
liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vietsale.vn;
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ban quản lý Sàn giao dịch
Vietsale.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có
yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều
tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra,
không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ
hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp
thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vietsale.vn.
4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc
một trong những trường hợp sau:
*Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa
*Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Chi nhánh Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa cung cấp. Các đối tác này sẽ
nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ
thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng
dịch vụ do Công ty cung cấp.
*Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để
phục vụ quá trình điều tra.
*Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa
giải.
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Mọi thông tin liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng đều được chúng
tôi lưu trữ tại:
Công ty Cổ phần Việt sale
- Trụ Sở : Tầng 2, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa, 91 Nguyễn Chí Thanh,
Phường Đông Thọ, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Email: alovietsale@gmail.com
| Điện Thoại: 1900-8002
6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá
nhân của mình.
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá
nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá
nhân hoặc yêu cầu Vietsale.vn thực hiện công việc này.
Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Sàn giao dịch Vietsale.vn sẽ xác
nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên
khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.
7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của thành viên trên Vietsale.vn được Vietsale.vn cam kết bảo
mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vietsale.vn. Việc thu
thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý
của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào không
liên quan đến hoạt động và vận hành sàn về thông tin cá nhân của thành viên khi
không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong trường hợp chuyển giao ứng
dụng, Ban quản lý sàn giao dịch Vietsale.vn sẽ thông báo đến các thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát
dữ liệu cá nhân thành viên, Vietsale.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ
quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm
thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn
cấp 1 của Vietsale.vn
Ban quản lý sàn giao dịch Vietsale.vnyêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua
hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ
và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản,
số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin
trên. Ban quản lý Vietsale.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết
mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả
thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính
xác.
8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân
của khách hàng
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến
Ban quản trị của Vietsale.vn đến địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Việt sale
- Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
số: 2802993437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Thanh Hóa cấp,
đăng ký lần đầu ngày 06/12/2021.
- Trụ Sở : Tầng 2, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa, 91 Nguyễn Chí Thanh,
Phường Đông Thọ, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
- Người đại điện pháp luật: Trần thị Ngọc
- Email: alovietsale@gmail.com Hotline: 1900-8002
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SALE
[Đã ký và đóng dấu]